Fredag

08:30 - 09:30 frokost
10:00 morgenmøtet
11:30 ufest session
12:30 - 18:15 Matbod
12:30 ledernettverk
13:00 - 14:00 lunsj
15:30 bykamp
17:30 - 19:00 middag
19:30 kveldsmøtet
21:30 - 23:45 Matbod
22:00 utescene
00:00 midnattsmesse

Lørdag

08:30 - 09:30 frokost
10:00 morgenmøtet
11:00 ufestsession
12:30 - 18:15 matbod
13:00 - 14:00 lunsj
15:30 bykamp
17:30 - 19:00 middag
19:30 kveldsmøtet
21:30 - 22:45 matbod
23:00 bykampfinale
00:00 konsert
00:00 - 01:00 matbod

Søndag

08:30 - 09:30 frokost
10:30 avslutningsmøtet
12:00 lunsj og avreise