Torsdag

16:00 festivalområdet åpner,registrering
17:30 middag
19:30 åpningsmøtet
22:30 tårsdag kvell sjov
00:00 konsert

Fredag

08:00 frokost
10:00 morgenmøtet
11:30 ufest session
12:30 ledernettverk
13:00 lunsj
15:30 bykamp
17:30 middag
19:30 kveldsmøtet
22:00 utescene
00:00 midnattsmesse

Lørdag

08:00 frokost
10:00 morgenmøtet
11:00 ufestsession
13:00 lunsj
15:30 bykamp
17:30 middag
19:30 kveldsmøtet
23:00 bykampfinale
00:00 konsert

Søndag

08:30 frokost
10:30 avsluttningsmøtet
12:00 lunsj og avreise